Optimálná ergonomia

Na bezpečnú prácu bez únavy.

Ergonómia na pracovisku má stále vyšší význam, či ide o optimálnu manipuláciu, alebo komfortné využívanie stroja. Kritériá, ktoré nový stroj TB13 PLUS v mnohých detailoch príkladne spĺňa.

 

Optimálna práca z ergonomického hľadiska nezávisle od telesnej výšky.

Dôležitým charakteristickým znakom stroja TB13 PLUS je zošikmená čelná doska a ideálne umiestnenie ovládacích prvkov, ktoré zaručuje optimálne videnie a manipuláciu pre veľké aj malé osoby. Zaujímavá a rozhodujúca vlastnosť najmä pre učňovské dielne. Príjemné osvetlenie pozadia displeja a ideálne, neožarujúce osvetlenie stola / nohy stroja, vybavené výkonnými LED diódami s vysokou životnosťou, predstavujú ďalšiu výbornú vlastnosť zvyšujúcu komfort obsluhy.

 

Perfektná obsluhovateľnosť aj v sede. Jeden z ďalších ergonomických plusových bodov nového stroja TB 13 PLUS

Prostredníctvom inovatívneho prestaviteľného stola poskytuje stroj ideálne podmienky pre prácu v sede aj v stoji. Stroj TB13 PLUS takto ponúka aj predurčenú technológiu vŕtania pre pracoviská v sede – napríklad v dielňach pre postihnutých. Nový vyvinutý kryt vŕtania poskytuje nielen na týchto pracoviskách maximálnu bezpečnosť bez ohrozenia obsluhy. Vylučuje siahnutie medzi vrtáky, okolo poletujúce vŕtacie triesky alebo zachytenie vlasov. I v prípade novej koncepcie nehlučného motora stroja TB13 PLUS s najmenším možným hlukovým zaťažením stál v strede záujmu opäť človek.