Nová technológia

KNOW-HOW A ODBORNOSŤ SA ODRÁŽAJÚ VO VÝSKUME A V INOVÁCIÁCH

 

Firma FLOTT kládla  pri vývoji nového radu strojov TB PLUS na seba a na zúčastnených partnerov vysoké požiadavky. Cieľom nebol nový typ vŕtacieho stroja, ale technológia vŕtania, ktorá bude dlhé roky na špičke. Inovatívna v ergonómii a dizajne – takto vznikla TB 13 PLUS – ako jediná vo svojej triede vybavená zariadením na rezanie závitov. S vynikajúcim vŕtacím výkonom a kvalitou, vďaka ktorým si spoločnosť FLOTT aj v budúcnosti upevní na trhu pozíciu značky s vynikajúcou technológiou vŕtania.

 

Po obsiahlych analýzach a intenzívnom dopytovaní používateľov na priania a požiadavky vznikol stroj „TB 13 PLUS v najužšej spolupráci s Bergische Institut pre vývoj výrobkov a inovačného manažmentu. Tento inštitút projektoval dizajn výrobku, vykonal najrôznejšie série skúšok, zaistil výrobu prototypu s testovacou prevádzkou a optimalizačnými fázami a realizoval nový rad TB spoločne so spoločnosťou FLOTT až do zrelosti pre sériovú výrobu. Stalo sa tak spoločne s firmou „habemus! Elektronik + Transfer“ ako kompetentným partnerom pre vývoj elektroniky, ktorá projektovala a realizovala digitálne srdce nového stroja TB 13 PLUS, čím pritieklo ďalšie know-how do stroja. Spoločným úsilím vznikol výkonný a kvalitný prístroj. Nemecká špičková technológia s podarenou ergonómiou, futuristickým funkčným dizajnom a výrazove silnou estetikou. A ako jediná vŕtačka svojej triedy so zariadením na rezanie závitov!