Perfektný dizajn

Technológia vŕtania bez kompromisov.

Inovatívny dizajn a presvedčivé technické parametre – stroj TB13 PLUS spája dlhodobo známu vysokú kvalitu strojov FLOTT a intenzívny výskum a vývoj ústavu Bergische Institut.

Toto zistí používateľ názorne na základe mnohých detailov a tieto sa stanú pri každodennom používaní rýchlo nenahraditeľnými. Od inovatívneho dotykového displeja, ergonomicky prispôsobenej vŕtacej páky, ideálneho osvetlenia prostredníctvom výkonných LED diód po celkovo zjednodušené používanie na základe menšieho počtu ovládacích prvkov. Doplnené o voliteľné a inovatívne bezpečnostné prvky ako nárazový spínač „núdzového vypnutia“ a individuálne vyvinutý kryt ochrany vŕtania.

Vlastná hmotnosť: nízka. Stabilita: vysoká.

Chytrá voľba materiálov, vypilovaný, profesionálny vývoj výrobku a vôľa ponúknuť technologické optimum – toto všetko sa tiež prejavuje na vynikajúcej stabilite nového stroja TB13 PLUS. Zaručuje, že aj pri maximálnom natočení stola nedôjde k preklopeniu.

Zreteľne. Prehľadne. Jednoznačne.

Charakteristickým znakom inovatívneho ovládacieho panela je ovládanie základných funkcií len prostredníctvom štyroch tlačidiel a hravo jednoduché navádzanie v menu na dotykovom displeji v spojení s novým tlačidlovým/otočným spínačom.