FLOTT - História a súčasnosť

Vysoká kvalita. Tradícia.

V roku 1854 bol v meste Remscheid založený malý rodinný podnik, ktorý vyvinul ručné vŕtačky najvyššej kvality a tieto vyrábal pre nemecký trh. S týmito výrobkami vytvárala firmy Arnz FLOTT dejiny priemyslu, a preto je v odborných kruhoch mnohokrát uznávane nazývaná ako „pionier“ vŕtacej techniky. Teraz je podnik na základe svojich vynikajúcich skúseností a kvality výrobkov už dávno efektívne orientovaný aj do zahraničia. Vždy blízko u svojich zákazníkov. Lebo spoločne so svojimi partnermi v Európe je spoločnosť FLOTT nielen tradičným, ale aj vedúcim výrobcom najmodernejších a kvalitných vŕtačiek a ďalších strojov v Európe.

Tradícia zaväzuje. Inovácie.

Nečinnosť je pre spoločnosť FLOTT neznámy pojem. Ako spoločnosť orientovaná na budúcnosť a používateľa investuje spoločnosť FLOTT trvale takmer 5 % ročného obratu na vlastné výskumné a vývojové projekty. Trvalá optimalizácia a predovšetkým premyslené odvetvové inovácie v oblasti technológie vŕtania, brúsenia a rezania – doložené množstvom patentov, ochranných práv, zákazníckych ocenení a cien za dizajn – hovorí viac než zreteľne za inovačnú silu a legendárny pioniersky duch spoločnosti. 

Pre zákazníkov to znamená, že sa môžu pri získaní stroja spoločnosti FLOTT spoľahnúť, že dostali vývojovo perfektný, vyzretý výrobok z oblasti techniky vŕtania, brúsenia a rezania. Lebo výrobok vždy reflektuje najnovší stav výrobných technológií. Súčasťou dodávky spoločne s presvedčivou zárukou: tradične najvyššia kvalita a servis.