Videa

Predvedenie strojov FLOTT v chode: : 

Novinka v sortimente vŕtačiek FLOTT - tu môžete vidieť v akcii:  

Rad vŕtačiek P 40 STG PV electronic a iné :